Giới thiệu chung

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên cơ quan: Thành ủy Uông Bí

Địa chỉ         : Thanh Sơn – Uông Bí – Quảng Ninh 
Điện thoại    : 02033.854441
Fax              : 02033.660551
E-mail: vanphong.tuub@quangninh.gov.vn

Bạn đang đọc: Giới thiệu chung

Thành ủy Uông Bí

II. BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ THÀNH ỦY: 

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/d.c%20Lam%20Bi%20thu.jpg

– Đồng chí: Nghiêm Xuân Cường
– Chức vụ:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố 
– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
– Trình độ LLCT: Cao cấp
– Điện thoại: 0203.6.576.467
– Email: nghiemxuancuong@quanninh.gov.vn 

– Đồng chí: Nguyễn Chiến Thắng
– Chức vụ: 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Giáo dục Chính trị
– Trình độ LLCT: 
Cao cấp
– Số điện thoại: 
0912.558.745
– Email: 
nguyenchienthang@quangninh.gov.vn     

– Đồng chí: Phạm Tuấn Đạt
– Chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố
– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cử nhân Kinh tế- ngành Kế toán
– Trình độ LLCT: Cao cấp
– Số điện thoại: 0203.3561258 
– Email: phamtuandat@quangninh.gov.vn  

                                                                                            

* Trách nhiệm và quyền hạn của Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy

1. Đồng chí Bí thư Thành ủy.

Là người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cao nhất trước Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và trước Đảng bộ, nhân dân thành phố về sự chỉ huy của Đảng trên mọi nghành. Bí thư Thành ủy có trách nhiệm và quyền hạn :
1.1 – Chủ trì xu thế tranh luận và Kết luận những hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy. Lãnh đạo, chỉ huy thực thi, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết những nghị quyết, quyết định hành động, thông tư của Thành ủy, Ban Thường vụ và xu thế chỉ huy của Thường trực Thành ủy về những trách nhiệm trọng tâm trong từng thời kỳ. Chỉ đạo phân công những Phó Bí thư Thành ủy xử lý việc làm hằng ngày của Đảng bộ .
1.2 – Chỉ đạo tổ chức triển khai không cho trong đảng bộ, nhân dân địa phương và trực tiếp tổ chức triển khai không cho trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ những nghị quyết, thông tư, Kết luận của Đảng và của cấp trên ; chỉ huy và xu thế chuẩn bị sẵn sàng những đề án quan trọng trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ luận bàn quyết định hành động để cụ thể hóa và tổ chức triển khai triển khai những nghị quyết, thông tư của Đảng, Hiến pháp và pháp lý của Nhà nước và những văn bản chỉ huy của cấp trên ; chỉ huy và khuynh hướng sẵn sàng chuẩn bị những đề án quan trọng trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh .
1.3 – Trực tiếp làm Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố và Trưởng Ban chỉ huy : Cải cách tư pháp ; Ban chỉ huy kiến thiết xây dựng nông thôn mới ; chỉ huy những mặt công tác làm việc của Đảng ủy Công an thành phố. Trực tiếp chỉ huy công tác làm việc nội chính, bảo mật an ninh chính trị ; chỉ huy về hoạt động giải trí của Ban Tổ chức và Ủy ban kiểm tra Thành ủy ; chủ trì giao ban định kỳ với những cơ quan khối nội chính .
1.4 – Chỉ đạo chung công tác làm việc kiến thiết xây dựng Đảng ; trực tiếp chỉ huy công tác làm việc tổ chức triển khai cỗ máy, tổ chức triển khai cán bộ, công tác làm việc kiểm tra, kỷ luật của Đảng, công tác làm việc bảo vệ chính trị nội bộ ; chỉ huy chung công tác làm việc chính trị tư tưởng, công tác làm việc đối ngoại và những yếu tố trọng điểm và cơ mật về quốc phòng-an ninh .
1.5 – Giữ mối liên hệ công tác làm việc với những chiến sỹ Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh ; Bí thư Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và những chiến sỹ bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy thường trực Tỉnh ; những chiến sỹ Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và những chiến sỹ bí thư những đảng bộ thường trực thành phố ; là TT và giữ vững đoàn kết trong Đảng bộ thành phố. Đề xuất và chỉ huy công tác làm việc chuẩn bị sẵn sàng nội dung, chương trình thao tác với Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh và chỉ huy cấp trên về việc triển khai tính năng, trách nhiệm, quyền hạn của Thành ủy .
1.6 – Ký những nghị quyết, thông tư và văn bản quan trọng của Thành ủy ; ký quyết định hành động khuyến mãi giấy khen của cấp ủy so với tập thể và cá thể có thành tích xuất sắc trong công tác làm việc kiến thiết xây dựng và bảo vệ Đảng ; ký quyết định hành động điều động, phân công công tác làm việc so với đồng chí Thành ủy viên ( trừ những chiến sỹ do cơ quan Tỉnh quản trị ) .
1.7 – Thực hiện những trách nhiệm khác do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy giao .

2- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng những Phó Bí thư khác chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những mặt công tác làm việc và hoạt động giải trí hằng ngày của Thường trực Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy có những nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền hạn :
2.1 : Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, tập thể Thường trực Thành ủy và chiến sỹ Bí thư Thành ủy, điều hành quản lý hoạt động giải trí hằng ngày của Thành ủy. Trực tiếp đảm nhiệm, chỉ huy, chỉ huy và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm mọi mặt hoạt động giải trí của Văn phòng Thành ủy .
2.2 – Chỉ đạo việc kiến thiết xây dựng, đánh giá và thẩm định dự thảo những văn bản, tổ chức triển khai thực thi những quy định, chương trình thao tác của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ; chỉ huy việc sẵn sàng chuẩn bị chương trình, nội dung, thẩm định và đánh giá nội dung, đề án, chương trình, kế hoạch, nghị quyết, thông tư, Kết luận, triệu tập thành phần tham gia những hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy .
2.3 – Trực tiếp xử lý những việc làm do Bí thư Thành ủy ủy nhiệm ; thay mặt đại diện Bí thư Thành ủy chỉ huy, chỉ huy những trách nhiệm thuộc thẩm quyền của Bí thư Thành ủy khi chiến sỹ Bí thư Thành ủy đi vắng và ủy quyền hoặc những chiến sỹ Phó Bí thư Thành ủy khác khi vắng mặt chuyển nhượng ủy quyền .
2.4 – Chỉ đạo công tác làm việc tuyên giáo, tuyên truyền, công tác làm việc dân vận, công tác làm việc hoạt động quần chúng, công tác làm việc điều tra và nghiên cứu lý luận, công tác làm việc phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền sở tại, Mặt trận Tổ quốc, những đoàn thể nhân dân để tổ chức triển khai triển khai những nghị quyết, thông tư của Đảng và của cấp ủy .
2.5 – Trực tiếp chỉ huy hoạt động giải trí của Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Văn phòng Thành ủy, khối Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể CT-XH thành phố .
2.6 – Chỉ đạo công tác làm việc tăng trưởng nguồn nhân lực ( gồm có cả công tác làm việc huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng cán bộ ). Trực tiếp chỉ huy công tác làm việc cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng trong Đảng ; công tác làm việc kinh tế tài chính đảng và thực thi chính sách thông tin, báo cáo giải trình và bảo mật thông tin theo lao lý. Đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành những yếu tố cần chăm sóc xử lý thuộc những nghành nghề dịch vụ, trách nhiệm mình đảm nhiệm .
2.7 – Chủ trì giao ban định kỳ với những cơ quan khối Đảng, khối Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể thành phố .
2.8 – Là quản trị Hội đồng thi đua khen thưởng Đảng bộ thành phố ; Thủ trưởng cơ quan, đảm nhiệm công tác làm việc kinh tế tài chính, chủ tài khoản cơ quan Thành ủy ; Thay mặt Thành ủy, BTV Thành ủy ký những báo cáo giải trình định kỳ và 1 số ít văn bản khác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy theo nghành nghề dịch vụ đảm nhiệm và sự phân công của chiến sỹ Bí thư Thành ủy .
2.9 – Thực hiện những trách nhiệm khác do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy hoặc chiến sỹ Bí thư Thành ủy phân công .

3- Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

Phó Bí thư Thành ủy, quản trị Ủy ban nhân dân thành phố ngoài việc cùng với Bí thư và những Phó Bí thư khác chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những mặt công tác làm việc và hoạt động giải trí của Thường trực Thành ủy, có những nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền hạn :
3.1 – Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp, tổng lực, mọi mặt về hoạt động giải trí của Ủy ban nhân dân thành phố, của mạng lưới hệ thống cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương theo lao lý của pháp lý ; cùng với những chiến sỹ Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trong Ủy ban nhân dân thành phố chỉ huy kiến thiết xây dựng cỗ máy chính quyền sở tại địa phương hoạt động giải trí có hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao .
3.2 – Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm giữ mối liên hệ công tác làm việc với những cơ quan cấp trên và những cơ quan của Thành phố để triển khai chức trách, trách nhiệm của mình và tính năng, trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố theo lao lý của pháp lý ; của cơ quan, đơn vị chức năng, địa phương được phân công đảm nhiệm .
3.3 – Là Bí thư Đảng bộ khối chính quyền sở tại, là người đứng đầu cơ quan hành chính cao nhất của thành phố, có nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ huy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành vi để tổ chức triển khai triển khai và kiểm tra việc triển khai những nghị quyết, thông tư, quyết định hành động của Đảng và Thành ủy, của Hội đồng nhân dân thành phố và của cơ quan nhà nước cấp trên về những yếu tố thuộc nghành kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng – bảo mật an ninh, đối ngoại và công tác làm việc kiến thiết xây dựng Đảng và công tác làm việc tổ chức triển khai, cán bộ thuộc quyền ; tổ chức triển khai không cho, thực thi chủ trương, pháp lý của Nhà nước trong cán bộ, công chức và những những tầng lớp nhân dân ở địa phương .
3.4 – Chỉ đạo công tác làm việc kiến thiết xây dựng quy hoạch, kế hoạch hằng năm và 5 năm ; chỉ huy chuẩn bị sẵn sàng những nội dung và kiến thiết xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án đơn cử về kinh tế tài chính – xã hội, ngân sách, quốc phòng – bảo mật an ninh và những nội dung quan trọng khác … để trình hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy tranh luận và cho chủ trương ( thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy ) theo pháp luật .
3.5 – Chỉ đạo những cơ quan chức năng thuộc quyền hạn của quản trị Ủy ban nhân dân thành phố và theo lao lý của pháp lý tiến hành, tổ chức triển khai triển khai công tác làm việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí ; công tác làm việc xử lý đơn, thư khiếu nạn, tố cáo của công dân, công tác làm việc cải cách hành chính, công tác làm việc thi đua – khen thưởng, công tác làm việc dân vận chính quyền sở tại, công tác làm việc đối ngoại của thành phố ; chỉ huy triển khai chính sách báo cáo giải trình về tình hình kinh tế tài chính – xã hội, ngân sách, quốc phòng, bảo mật an ninh trên địa phận thành phố theo quy định và pháp luật của pháp lý .
3.6 – Tham gia Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự thành phố ; phối hợp trong công tác làm việc chỉ huy so với Đảng bộ Công an thành phố. Chỉ đạo việc phối hợp với quốc phòng – bảo mật an ninh. Phối hợp ngặt nghèo với những chiến sỹ Phó Bí thư Thành ủy trong giải quyết và xử lý việc làm nhằm mục đích bảo vệ thống nhất, hiệu suất cao trong chỉ huy, chỉ huy, điều hành quản lý giữa cấp ủy đảng và chính quyền sở tại. Trực tiếp chỉ huy công tác làm việc dân vận chính quyền sở tại .
3.7 – Quyết định về triển khai chủ trương liên tục so với cán bộ, công chức những phòng, ban, đơn vị chức năng công tác làm việc tại cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền sở tại theo phân cấp ( Có pháp luật riêng ) ; ký những quyết định hành động và những văn bản của cấp ủy do chiến sỹ Bí thư Thành ủy phân công .
3.8 – Thực hiện những trách nhiệm khác do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy hoặc chiến sỹ Bí thư Thành ủy phân công .

4- Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở Đảng

4.1 – Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chiến sỹ Bí thư Thành ủy về chỉ huy kiến thiết xây dựng, củng cố tổ chức triển khai cơ sở đảng, gắn với quy định dân chủ cơ sở và công tác làm việc đảng viên ; chỉ huy thiết kế xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sáng, vững mạnh. Chỉ đạo việc điều tra và nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đề xuất kiến nghị những chủ trương, giải pháp kiện toàn, củng cố và nâng cao năng lượng chỉ huy của những mô hình tổ chức triển khai cơ sở đảng ; phối hợp chỉ huy kiến thiết xây dựng chính quyền sở tại, MTTQ và những đoàn thể nhân dân ở cơ sở .
4.2 – Thay mặt Thường trực Thành ủy theo dõi, phối hợp với chiến sỹ Phó Bí thư – quản trị Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác làm việc chỉ huy tiến hành những giải pháp để tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, sẵn sàng chuẩn bị thiết kế xây dựng những chương trình, kế hoạch, đề án về tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng – bảo mật an ninh, bảo đảm an toàn – trật tự xã hội và công tác làm việc cải cách hành chính trong cơ quan nhà nước .
4.3 – Trực tiếp chỉ huy hoạt động giải trí của tổ chức triển khai Đảng trong những doanh nghiệp, những đơn vị chức năng sản xuất thuộc Bộ, ngành Trung ương đóng trên địa phận ; đảm nhiệm Đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước .
4.4 – Giúp chiến sỹ Bí thư để theo dõi và chỉ huy một số ít nội dung đơn cử như : Công tác kiểm tra, giám sát ; công tác làm việc phòng chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí ; công tác làm việc quản trị trật tự trong khai thác, luân chuyển than ; về tăng trưởng dịch vụ, du lịch ; về công tác làm việc quản trị thiên nhiên và môi trường và trật tư đô thị .
4.5 – Phối hợp cùng chiến sỹ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trong hoạt động giải trí thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống chính trị ở cơ sở ; chỉ huy việc chuẩn bị sẵn sàng chương trình và nội dung hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy. Khi chiến sỹ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đi công tác làm việc vắng thì xử lý việc làm hằng ngày của Thành ủy thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của chiến sỹ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và thông tin lại để chiến sỹ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy biết .
4.6 – Thực hiện những trách nhiệm khác do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy hoặc chiến sỹ Bí thư Thành ủy phân công .
4.7 – Thay mặt Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ký những văn bản thuộc nghành nghề dịch vụ đảm nhiệm và sự phân công của chiến sỹ Bí thư Thành ủy .
4.8 – Thực hiện những trách nhiệm khác do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy hoặc chiến sỹ Bí thư Thành ủy phân công .

III. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Uông Bí khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí:

– Đồng chí: Nghiêm Xuân Cường
– Chức vụ: 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố 
– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
– Trình độ LLCT: Cao cấp
– Điện thoại: 0203.6.576.467
– Email: nghiemxuancuong@quanninh.gov.vn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

– Đồng chí: Nguyễn Chiến Thắng
– Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Giáo dục Chính trị
– Trình độ LLCT: Cao cấp
– Điện thoại: 0203.3.567.894 – 0912.558.745
– Email: nguyenchienthang@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Phạm Tuấn Đạt
– Chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố
– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cử nhân Kinh tế- ngành Kế toán
– Trình độ LLCT: 
Cao cấp
– Số điện thoại: 0203.3.854207
– Email: phamtuandat@quangninh.gov.vn 

– Đồng chí: Nguyễn Văn Thành
– Chức vụ: 
Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân báo chí; Cử nhân văn hóa quần chúng
– Trình độ LLCT: Cao cấp
– Số điện thoại: 0203.3561258 
 Email: nguyenvanthanh@quangninh.gov.vn  

– Đồng chí: Đào Ngọc Sơn 
– Chức vụ: UVBTV – Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố, Trưởng Khối cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và đoàn thể thành phố.
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ Anh; Cử nhân Luật Kinh tế; Thạc sĩ Luật Kinh tế
– Trình độ LLCT: Cao cấp
– Điện thoại: 02033.854057-0903.255.442
– Email: daongocson@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Nguyễn Văn Bích
– Chức vụ: UV BTV Thành ủy – Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ Thành phố
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
– Trình độ LLCT: Cao cấp
– Điện thoại: 0912.558.745
– Email: nguyenvanbich.ub@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Nguyễn Tiến Vinh
– Chức vụ: UVBTV – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố
– Số điện thoại: 0203 3854382
– Email: nguyentienvinh@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Vũ Trung Hiếu
– Chức vụ: UVBTV – Trưởng Công an Thành phố
– Số điện thoại: 0203.854307
– Email: vutrunghieu@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Nguyễn Trung Hải
– Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra Thành phố
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Luật kinh tế; Thạc sĩ Quản lý kinh tế
– Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 Điện thoại: 0992733009 – 0912.144.445 
– Email: nguyentrunghai@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Đỗ Trường Sơn
– Chức vụ: Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành kế toán; Thạc sĩ quản lý Kinh tế
– Trình độ lý luận: Cao cấp
– Số điện thoại: 0986724999
– Email: dotruongson@quangninh.gov.vn     

– Đồng chí: Hoàng Quốc Trung
– Chức vụ: Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố – Trưởng ban Kinh tế – Xã hội hoạt động kiêm nhiệm
– Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Sư phạm kỹ thuật Nông nghiệp
– Trình độ LLCT: Cao cấp
– Điện thoại: 0203.6.338.777 – 0913.369.258
– Email: hoangquoctrung@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Nguyễn Lan Anh 

– Chức vụ: Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND phường Trưng Vương

– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế – Quản trị DN mỏ; Thạc sĩ Quản lý kinh tế

– Trình độ lý luận: Cao cấp

– Điện thoại: 0904.712.810

– Email: nguyenlananh@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Bùi Văn Thành
– Chức vụ: Thành ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai- ĐH Nông nghiệp Hà Nội; Thạc sỹ Quản lý đất đai
– Trình độ LLCT: Cao cấp
– Điện thoại: 0203.3854533
– Email: buivanthanh@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Nguyễn Đức Tiệp
– Chức vụ: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố
– Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ Kinh tế phát triển, Cử nhân Kinh tế phát triển kinh tế, Cử nhân tiếng Anh.
– Trình độ LLCT: Cao cấp
– Số điện thoại: 0911.757.999
– Email: nguyenductiep@quangninh.gov.vn 

– Đồng chí: Mạc Xuân Tú
– Chức vụ: Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy
– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng; Cử nhân chính trị, ngành CT tổ chức; Thạc sĩ khoa học chính trị
– Trình độ LLCT: Cử nhân
– Điện thoại: 02033.854.085 – 0912.348.567
– Email: macxuantu@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Bùi Tiến Hưng

– Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ phường – Chủ tịch UBND phường Thanh Sơn

– Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chính sách công; Cử nhân Luật; Cử nhân C.trị ngành Kiểm tra

– Trình độ LLCT: Cử nhân, cao cấp

– Điện thoại: 0203.3.660.926- 0919.976.969

– Email: buitienhung@quangninh.gov.vn          

– Đồng chí: Cù Văn Thắng
– Chức vụ: Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố
– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế, Kỹ sư kinh tế nông nghiệp
– Trình độ LLCT: Cao cấp
– Điện thoại: 
– Email: cuvanthang@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Phạm Thị Hải
– Chức vụ: Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố
– Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QT kinh doanh; Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán
– Trình độ lý luận: Cao cấp
– Điện thoại: 0333.243383 – 0917.388.659
– Email: phamthihai@quangninh.gov.vn  

– Đồng chí: Phan Minh Toàn
– Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố, phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Uông Bí, Chủ nhiệm UBKT Thành Đoàn
– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng và công nghiệp, Thạc sĩ quản trị kinh doanh
– Trình độ LLCT: Cao cấp
– Điện thoại: 0398.696.666
– Email: phanminhtoan@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Phạm Thị Thúy

– Chức vụ: Thành ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp Thành phố

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

– Trình độ LLCT: Cao cấp

– Điện thoại: 

– Email: phamthithuy@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Phạm Hồng Điệp
– Chức vụ: Thành ủy viên – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố
– Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế quốc dân – Cử nhân kinh tế, ngành Kinh tế lao động; Học viện hành chính Quốc gia – Cử nhân hành chính, ngành Hành chính học
– Trình độ LLCT: Cao cấp
– Điện thoại: 0203.2213313
– Email: phamhongdiep@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Vũ Thị Hồng Nhung

– Chức vụ: Thành ủy viên – Trưởng phòng LĐ, TB&XH Thành phố

– Trình độ chuyên môn: Học viện Tài chính, cử nhân kinh tế, ngành Kế toán; Thạc sỹ Kinh tế CN

– Trình độ LLCT: Cao cấp

– Điện thoại: 0203.3665.486

– Email: vuthihongnhung@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Phan Hồng Anh

– Chức vụ: Thành ủy viên -Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo Thành phố.

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán học

– Trình độ LLCT: Cao cấp

– Điện thoại: 0966.306.333; 02033851432 

– Email: phanhonganh@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Nguyễn Văn Hưng

– Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ – Chủ tịch UBND phường Phương Đông – Phó Trưởng ban pháp chế hoạt động kiêm nhiệm.

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế – ĐH KHXH&NV Thạc sỹ Kinh tế  

– Trình độ LLCT: Cao cấp

– Điện thoại: 0975667888

– Email:  nguyenvanhung@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Nguyễn Hồng Quang

– Chức vụ: Thành ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố

– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trắc địa – ĐH Mỏ địa chất

– Trình độ LLCT: Cao cấp

– Điện thoại: 0203.3854.375 – 0966.371.888

– Email: nguyenhongquang.ub@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Đào Văn Phức

– Chức vụ: Thành ủy viên – Trưởng phòng Quản lý Đô thị Thành phố

– Trình độ chuyên môn: Đại học Thuỷ Lợi, Kỹ sư thuỷ lợi, ngành Thuỷ nông cải tạo đất; ĐH Mỏ – Địa chất – Cử nhân Quản trị kinh doanh; Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình

– Trình độ LLCT: Cao cấp

– Điện thoại: 0932.255.288 

– Email: daovanphuc@quangninh.gov.vn  

– Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Giang

– Chức vụ: Thành ủy viên, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin Thành phố

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế – HV Báo chí và Tuyên truyền; Thạc sỹ Quản lý kinh tế

– Trình độ LLCT: Cao cấp

– Điện thoại: 0203.3856199

– Email: nguyenthithanhgiang@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Nguyễn Văn Hùng

– Chức vụ: Thành ủy viên, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố

– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, kỹ sư kinh tế xây dựng – công nghiệp, thạc sĩ quản lý kinh tế.

– Trình độ LLCT: Cao cấp

– Điện thoại: 0913.060.423

– Email: nguyenvanhung1.ub@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Dương Trọng Kháng

– Chức vụ: Thành ủy viên, Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra Thành phố

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

– Trình độ LLCT: Cao cấp

– Điện thoại: 0203.3.660.926

– Email: duongtrongkhang@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Bùi Đức Anh

– Chức vụ: Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường Thành phố

– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai; Cử nhân QTKD quốc tế; Cử nhân Luật kinh tế; Thạc sĩ Quản lý đất đai; Thạc sĩ kỹ thuật XD dân dụng và CN

– Trình độ LLCT: Cao cấp

– Điện thoại: 02033.854.607 – 0912.176.099

– Email: buiducanh@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Phạm Xuân Thành  

– Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND phường Nam Khê

– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin; Kỹ sư kinh tế mỏ; Thạc sĩ kinh tế

– Trình độ LLCT: Cao cấp

– Điện thoại: 0203.3.852.258

– Email: phamxuanthanh@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Trần Phi Long

– Chức vụ: Thành ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị KDTM; Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

– Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

– Điện thoại :

– Email: tranphilong@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Trịnh Quang Vinh

– Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ phường Yên Thanh

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật. Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

– Trình độ LLCT: Cao cấp

– Điện thoại: 0904.496.197

– Email: trinhquangvinh@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Nguyễn Quang Nghĩa
– Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND phường Phương Nam
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Hoá; Cử nhân quản trị kinh doanh; Thạc sĩ quản lý kinh tế
– Trình độ LLCT: Cao cấp
– Điện thoại: 0203.3851574 – 0906.008.398
– Email: nguyenquangnghia@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Nguyễn Khánh Toàn
– Chức vụ: Thành ủy viên, Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ
– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế
– Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
– Điện thoại: 0943.955.678
– Email: nguyenkhanhtoan@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Bùi Huy Thục
– Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND phường Vàng Danh
– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế – Quản trị D.nghiệp mỏ; Cử nhân Luật kinh tế
– Trình độ LLCT: Cao cấp
 Điện thoại: 0203.3.853.124 – 0912028782 
– Email: buihuythuc@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Nguyễn Văn Đồng
– Chức vụ: Thành ủy viên, Chánh án tòa án nhân dân thành phố 
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
– Trình độ LLCT: Cao cấp lý luận hành chính
 Điện thoại: 0912.296.706 
– Email: nguyenvandong@quangninh.gov.vn 

– Đồng chí: Vũ Đức Ninh
– Chức vụ: Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố
– Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
– Trình độ LLCT: Cao cấp
 Điện thoại: 0906.165.455
– Email: vuducninh@quangninh.gov.vn 

– Đồng chí: Vũ Hải Bình
– Chức vụ: Thành ủy viên, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố
 Điện thoại: 0912.091.299
– Email: vuhaibinh@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Lê Trọng Thanh
– Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
– Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Đối ngoại
– Trình độ LLCT: Trung cấp
 Điện thoại: 0903.499.788
– Email: letrongthanh@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Đỗ Trung Kiên
– Chức vụ: Thành ủy viên, UV BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Uông Bí
– Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ điều khiển tự động
– Trình độ LLCT: Trung cấp
 Điện thoại: 0936.669.336
– Email: dotrungkien@quangninh.gov.vn

Quy chế thao tác của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Phân công trách nhiệm so với những chiến sỹ ủy viên khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

IV. Ban Thường vụ Thành ủy gồm 12 đồng chí: 

      

– Đồng chí: Nghiêm Xuân Cường
– Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố 
– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
– Trình độ LLCT: Cao cấp
– Điện thoại: 0203.6.576.467
– Email: nghiemxuancuong@quanninh.gov.vn                                  

– Đồng chí: Nguyễn Chiến Thắng
– Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Giáo dục Chính trị
– Trình độ LLCT: Cao cấp
– Điện thoại: 0912.558.745
– Email: nguyenchienthang@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Phạm Tuấn Đạt
– Chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố
– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cử nhân Kinh tế- ngành Kế toán
– Trình độ LLCT: 
Cao cấp
– Số điện thoại: 0203.3.854207
– Email: phamtuandat@quangninh.gov.vn 

– Đồng chí: Nguyễn Văn Thành
– Chức vụ: 
Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân báo chí; Cử nhân văn hóa quần chúng
– Trình độ LLCT: Cao cấp
– Số điện thoại: 0203.3561258 
 Email: nguyenvanthanh@quangninh.gov.vn  

– Đồng chí: Đào Ngọc Sơn 
– Chức vụ: UVBTV – Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố, Trưởng Khối cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và đoàn thể thành phố.  
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ Anh; Cử nhân Luật Kinh tế; Thạc sĩ Luật Kinh tế
– Trình độ LLCT: Cao cấp
– Điện thoại: 02033.854057-0903.255.442
– Email: daongocson@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Nguyễn Văn Bích
– Chức vụ: UV BTV Thành ủy – Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ Thành phố
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
– Trình độ LLCT: Cao cấp
– Điện thoại: 0912.558.745
– Email: nguyenvanbich.ub@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Nguyễn Tiến Vinh
– Chức vụ: UVBTV – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố
– Số điện thoại: 0203 3854382
– Email: nguyentienvinh@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Vũ Trung Hiếu
– Chức vụ: UVBTV – Trưởng Công an Thành phố
– Số điện thoại: 0203.854307
– Email: vutrunghieu@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Nguyễn Trung Hải
– Chức vụ: Ủy viên BTV Thành ủy, Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra Thành phố
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Luật kinh tế; Thạc sĩ Quản lý kinh tế
– Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 Điện thoại: 0992733009 – 0912.144.445
– Email: nguyentrunghai@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Đỗ Trường Sơn
– Chức vụ: Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành kế toán; Thạc sĩ quản lý Kinh tế
– Trình độ lý luận: Cao cấp
– Số điện thoại: 0986724999
– Email: dotruongson@quangninh.gov.vn     

– Đồng chí: Hoàng Quốc Trung
– Chức vụ: Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố
– Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Sư phạm kỹ thuật Nông nghiệp
– Trình độ LLCT: Cao cấp
– Điện thoại: 0203.6.338.777 – 0913.369.258
– Email: hoangquoctrung@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Nguyễn Lan Anh
– Chức vụ: Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND phường Trưng Vương
– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế – Quản trị DN mỏ; Thạc sĩ Quản lý kinh tế
– Trình độ lý luận: Cao cấp
– Điện thoại: 0904.712.810
– Email: nguyenlananh@quangninh.gov.vn

V. Bí thư Thành ủy:

– Đồng chí Nghiêm Xuân Cường .

VI. Phó Bí thư Thành ủy:

1. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng
2. Đồng chí Phạm Tuấn Đạt

VII. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 08 đồng chí:

      

– Đồng chí: Nguyễn Trung Hải
– Chức vụ: Chủ nhiệm
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Cử nhân Luật kinh tế; Thạc sỹ quản lý kinh tế
– Trình độ LLCT: Cao cấp
– Điện thoại: 0203.3.567.893 – 0912.144.445
– Email: nguyentrunghai@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Dương Trọng Kháng
– Chức vụ: Phó Chủ nhiệm
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
– Trình độ LLCT: Cao cấp
– Điện thoại: 0203.3.567.893 
– Email: duongtrongkhang@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Bùi Hải Trường
– Chức vụ: Phó Chủ nhiệm
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
– Trình độ LLCT: Cao cấp
– Điện thoại: 0912.478.158
– Email: buihaitruong@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Nguyễn Văn Bích
– Chức vụ: Ủy viên (kiêm chức)
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
– Trình độ LLCT: Cao cấp
– Điện thoại: 0912.558.745
– Email: nguyenvanbich.ub@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Bùi Văn Quảng
– Chức vụ: Ủy viên 
– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai; Cử nhân Luật Kinh tế
– Trình độ LLCT: Cao cấp
– Điện Thoại: 0203.3.567.891 – 0919.905.838
– Email: buivanquang@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Nguyễn Thị Nhạn
– Chức vụ: Ủy viên
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
– Trình độ LLCT: Trung cấp
– Điện thoại: 0203.3.661.657
– Email: nguyenthinhan_ub@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Nguyễn Văn Nghiệp
– Chức vụ: Ủy viên
– Trình độ chuyên môn: ĐH kiến trúc HN, Kỹ sư xây dựng, ngành xây dựng dân dụng công nghiệp; Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp; Cử nhân Luật.
– Trình độ LLCT: Trung cấp
– Điện Thoại: 0203.3.567.892 – 0904.995.561
– Email: nguyenvannghiep@quangninh.gov.vn

– Đồng chí: Phạm Đức Quảng

– Chức vụ: Ủy viên

– Trình độ chuyên môn: ĐH Quốc gia Hà Nội-Cử nhân ngành Luật học; Thạc sỹ Luật học

– Điện thoại: 0982.087.784

– Email: phamducquang@quangninh.gov.vn

– Đồng chí:  Nguyễn Thu Hằng

– Chức vụ: Ủy viên

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán – HV ngân hàng; Cử nhân Luật; Thạc sỹ Luật kinh tế

– Điện thoại: 0985.230.905

– Email: nguyenthuhang.ub@quangninh.gov.vn

* Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Uông Bí lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

* Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

* Quyết định V/v phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm của thành phố năm 2021

* Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Uông Bí thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 09/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Uông Bí lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *