nước Úc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

S House homestay Nha Trang 

T ôi sinh ra ở Canberra, thủ đô nước Úc, vào ngày 14-6-1972.

I WAS born in Canberra, Australia’s capital city, on June 14, 1972.

jw2019

Khi tôi được hai tuổi, gia đình tôi chuyển đến thành phố Melbourne, nước Úc.

When I was two years old, my family moved to Melbourne, Australia.

jw2019

Thị trấn Robe, phía nam nước Úc, là một trong những điểm cập bến của họ.

Robe, South Australia, proved to be one such landing place.

jw2019

Đảo Norfolk nằm ở Nam Thái Bình Dương, phía đông của nước Úc lục địa.

The Territory of Norfolk Island is located in the South Pacific Ocean, east of the Australian mainland.

WikiMatrix

Nó có 8 đội từ khắp nước Úc và một ở New Zealand.

It features 8 teams from around Australia and one in New Zealand.

WikiMatrix

Tom và Mary đều đến từ nước Úc.

Both Tom and Mary are from Australia.

Tatoeba-2020. 08

Đương nhiên, nước Úc nên tìm kiếm quan hệ tốt với các láng giềng của mình.

Australia should of course seek to have good relations with its neighbours.

hrw.org

Nước thứ ba mà chúng tôi tới là nước Úc.

The third country we announced was Australia.

QED

Nó lớn gấp đôi nước Úc, một lục địa bằng Trung Quốc và Ấn Độ hợp lại.

It’s twice the size of Australia, a continent that is the same size as China and India put together.

ted2019

Đây là dòng hải lưu lớn nhất ở gần bờ biển nước Úc.

It is the largest ocean current close to the shores of Australia.

WikiMatrix

Chúng ta sẽ làm gì với nhận định dưới đây, từ một độc giả đến từ nước Úc?

What are we to make of the following verdict, from a reader in Australia?

Literature

Diện tích lưu vực sông chiếm một phần bảy diện tích của toàn nước Úc.

The annual catch limit is seven Atlantic salmon of any size.

WikiMatrix

Vào năm 1986, chị Wendy chuyển đến Vanuatu, một quốc đảo cách nước Úc khoảng 1.770km về phía đông.

In the mid-1980’s, Wendy moved to Vanuatu, an island nation about 1,100 miles (1,770 km) east of Australia.

jw2019

Ngoài nước Úc, album được phát hành vào năm 1991, dưới tiêu đề Love and Kisses.

Outside Australia, the album was released in 1991, under the title Love and Kisses, and became a top 10 hit.

WikiMatrix

Anh cũng bắt đầu tham gia Tour lưu diễn vòng quanh nước Úc năm 2013 vào tháng 10 năm 2013.

He also embarked on the 2013 Australian Tour in October 2013.

WikiMatrix

Câu chuyện về những phù thủy của nước Úc.

lt’s called The Wizard of Oz.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi chưa từng gặp ai biết nhiều về lịch sử nước Úc nhiều như Tom.

I’ve never met anyone who knows as much about Australian history as Tom does .

Tatoeba-2020. 08

Dingo phân bố trên khắp lục địa nước Úc trước khi người châu Âu di cư sang.

Dingoes occurred throughout mainland Australia before European settlement.

WikiMatrix

Vào năm 1990, Tôi vào Viện Bảo Tàng Nước Úc

In 1990, I was in the Australian Museum .

QED

nước Úc, kỉ niệm Ngày Nhà giáo Thế giới vào thứ 6 cuối cùng của tháng 10 .

The last Friday in October is celebrated as World Teachers ‘ Day in Australia .

EVBNews

Chỉ có một loài xuất hiện ở vùng biển nước Úc – Homoioplax haswelli.

Only one species occurs in Australian waters – Homoioplax haswelli.

WikiMatrix

nước Úc nghe có vẻ khá hoang tưởng.

The Australian sounds paranoid.

OpenSubtitles2018. v3

Bi thảm thay, vài người tiên phong đến nước Úc không sống sót để thấy đất liền.

Tragically, some of the pioneers bound for Australia did not live to see its shores.

jw2019

Vợ ông bày tỏ ý muốn chuyển cả nhà sang nước Úc vì sự an toàn của họ.

His wife expressed an interest to relocate her family to Australia for their safety.

WikiMatrix

Costco đã mở rộng trên khắp nước Úc kể từ khi mở cửa hàng đầu tiên vào năm 2009.

Costco has since expanded across Australia since opening its first store in 2009.

WikiMatrix

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.