Danh sách tòa nhà cao nhất Hà Nội – Wikipedia tiếng Việt

S House homestay Nha Trang 
Hạng Tòa nhà Quận, huyện Chiều cao
( m ) Số tầng Hoàn thành Ghi chú 1 Taseco Landmark 55 Hotel Bắc Từ Liêm 260 55 2024 2 Taseco Landmark 55 Office Bắc Từ Liêm 200 41 2024 3 BID Residence Văn Khê Hà Đông 190 50 2022 4 QMS Tower 2 Nam Từ Liêm 174 45 2022 5 Han Jardin N01-T6 Bắc Từ Liêm 164 40 2022 Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn 6 Han Jardin N01-T7 Bắc Từ Liêm 164 40 2022 7 Mỹ Đình Pearl Hotel Tower Nam Từ Liêm 160 40 2023 8 Imperia Smart City – Imperia Lake 1 Nam Từ Liêm 158 39 2022 Vinhomes Smart City
Phân khu Imperia Smart City 9 Imperia Smart City – Imperia Lake 2 Nam Từ Liêm 158 39 2022 10 Imperia Smart City – Imperia Lake 3 Nam Từ Liêm 158 39 2022 11 Masteri West Heights – West A Nam Từ Liêm 158 39 2022 Vinhomes Smart City
Phân khu Masteri West Heights 12 Masteri West Heights – West B Nam Từ Liêm 158 39 2022 13 Imperia Smart City – Imperia Smart 1 Nam Từ Liêm 154 38 2021 Vinhomes Smart City

Phân khu Imperia Smart City

14 Imperia Smart City – Imperia Smart 2 Nam Từ Liêm 154 38 2021 15 Ruby 1 – R1.01 Nam Từ Liêm 154 38 2021 Vinhomes Smart City
Phân khu Ruby 1 16 Ruby 1 – R1.02 Nam Từ Liêm 154 38 2021 17 Ruby 1 – R1.03 Nam Từ Liêm 154 38 2021 18 Ruby 1 – R1.04 Nam Từ Liêm 154 38 2021 19 Ruby 1 – R1.05 Nam Từ Liêm 154 38 2021 20 The Metrolines Miami – GS1 Nam Từ Liêm 154 38 2022 Vinhomes Smart City

Phân khu Miami thuộc phân khu Metrolines

21 The Metrolines Miami – GS2 Nam Từ Liêm 154 38 2022 22 The Metrolines Miami – GS3 Nam Từ Liêm 154 38 2022 23 The Metrolines Miami – GS4 Nam Từ Liêm 154 38 2022 24 The Metrolines Miami – GS5 Nam Từ Liêm 154 38 2022 25 The Metrolines Sakura – SA1 Nam Từ Liêm 154 38 2022 Vinhomes Smart City
Phân khu Sakura thuộc phân khu Metrolines 26 The Metrolines Sakura – SA2 Nam Từ Liêm 154 38 2022 27 The Metrolines Sakura – SA3 Nam Từ Liêm 154 38 2022 28 The Metrolines Sakura – SA5 Nam Từ Liêm 154 38 2022 29 The Metrolines Victoria – V1 Nam Từ Liêm 154 38 2022 Vinhomes Smart City

Phân khu Victoria thuộc phân khu Metrolines

30 The Metrolines Victoria – V2 Nam Từ Liêm 154 38 2022 31 The Metrolines Victoria – V3 Nam Từ Liêm 154 38 2022 32 The Matrix One B Nam Từ Liêm 152 35 2021 33 The Matrix One C Nam Từ Liêm 152 35 2021 34 Diamond – D1 Nam Từ Liêm 142 35 2022 Vinhomes Smart City
Phân khu Diamond 35 Diamond – D2 Nam Từ Liêm 142 35 2022 36 Masteri West Heights – West C Nam Từ Liêm 142 35 2022 Vinhomes Smart City
Phân khu Masteri West Heights 37 Masteri West Heights – West D Nam Từ Liêm 142 35 2022 38 The Sapphire 4 – S4.01 Nam Từ Liêm 142 35 2021 Vinhomes Smart City
Phân khu The Sapphire 4 thuộc phân khu The Sapphire 39 The Sapphire 4 – S4.02 Nam Từ Liêm 142 35 2021 40 The Sapphire 4 – S4.03 Nam Từ Liêm 142 35 2021 41 Mỹ Đình Pearl Office Tower Nam Từ Liêm 140 36 2023 42 Sun Grand City Tây Hồ Hotel Tower 1 Tây Hồ 140 35 2022 Sun Grand City Tây Hồ View 43 Sun Grand City Tây Hồ Hotel Tower 2 Tây Hồ 140 35 2022

Source: https://lesgo.me
Category: Sài Gòn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.