Tiếp nối bài viết về 11 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh nâng cao trong phần 1, trong phần 2 này PREP xin gửi đến những bạn Preppies 6 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh nâng cao còn lại tương thích với band điểm 6.0 – 7.0. Tham khảo bài viết bên dưới để thuận tiện chinh phục band điểm tiếng Anh nói chung và band điểm IELTS nói riêng như kỳ vọng nhé !
11 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh nâng cao phù hợp với band 6.0 - 7.0 (Phần 2)

VI. Một số cấu trúc điều kiện khác

Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao còn gồm có một số ít cấu trúc điều kiện kèm theo khác, hãy tìm hiểu thêm nội dung bên dưới :

1. Cấu trúc “phủ định”: Unless

Lưu ý : Sau Unless luôn là mệnh đề khẳng định chắc chắn

2. Cấu trúc “mong ước”: Wish/ If only

Mệnh đề đằng sau “ S + wish ” hoặc “ If only ” sẽ được chia động từ tựa như như mệnh đề “ if ” của câu điều kiện kèm theo. Cụ thể như bảng cấu trúc sau :

S + wish S + V hiện tại đơn Thể hiện mong ước ở hiện tại / tương lai
If only S + V quá khứ đơn Thể hiện mong ước trái hiện tại
S + V quá khứ triển khai xong Thể hiện mong ước trái quá khứ

Tham khảo thêm bài viết:

3. Cấu trúc “miễn là”: As long as/ so long as/ providing/ provided

 • As long as / so long as / providing / provided + S1 + V1, S2 + V2

( Trong đó S1 + V1 được chia tương ứng với mệnh đề điều kiện kèm theo “ If ”. Còn S2 + V2 là mệnh đề chính )

VII. Prepositions in relative clause – Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ từ trước đến nay đã quá quen thuộc với tất cả chúng ta rồi đúng không nào, hãy cùng chúng mình cùng tìm hiểu và khám phá về chủ đề ngữ pháp tiếng Anh nâng cao này nhé .

1. Giới từ trong mệnh đề quan hệ

Trong văn viết hoặc văn phong sang trọng và quý phái, giới từ hoàn toàn có thể đặt trước đại đề quan hệ .

 • Lưu ý 1 : Chỉ vận dụng với đại từ quan hệ “ whom ” và “ which ”, tuyệt đối KHÔNG DÙNG “ who ” / “ that ”
 • Lưu ý 2 : Chỉ vận dụng với những giới từ không làm biến hóa nghĩa gốc của động từ trong mệnh đề quan hệ
 • Lưu ý 3 : Các cụm từ chỉ số lượng “ some of, both of, all of, most of, … ” thường được dùng trước “ whom, which ” để nối 2 mệnh đề .

2. Cụm danh từ trong mệnh đề quan hệ

 • Cụm danh từ = Mạo từ + Tính từ + Danh từ
 • Đóng vai trò bổ nghĩa cho danh từ chính → nội dung được cụ thể hơn và show thêm vốn từ khi Viết / Nói .
 • Các cách sử dụng Cụm danh từ trong mệnh đề quan hệ :
 • Cách 1 : Thêm cụm danh từ trong mệnh đề quan hệ không xác lập .
 • Cách 2 : Sử dụng “ namely ” / “ that is ” để bổ nghĩa cho cụm danh từ

Mindmap - Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao: Mệnh đề quan hệMindmap - Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao: Mệnh đề quan hệ

VIII. Parallelism (cấu trúc song song)

Cấu trúc song song là một chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh nâng cao bạn thuận tiện vận dụng trong bài thi IELTS Writing để chiếm trọn được band điểm trên cao .

1. Định nghĩa cấu trúc song song

Trong Writing, nguyên tắc khi sử dụng cấu trúc song song là những nội dung phải giống nhau về cấu trúc ngữ pháp và có công dụng tương tự .

2. Những quy luật sử dụng cấu trúc song song

 • Sử dụng với liên từ phối hợp : And, Or, But
 • Sử dụng với liên từ đối sánh tương quan ( Correlative Conjunctions ) : both … and …, either … or …., neither … nor …, not only … but also …
 • Cấu trúc so sánh : as … as, comparative
Correlative Conjunctions Example Sentence
both … and I ate both the chicken and the fish. → the + noun
either … or Students often drop out of university because they are either stressed or burned-out. → adjectives
neither … nor Multinational companies neither generate jobs nor pay a fair wage, so they have definitely not improved people’s quality of life. → verb ( present simple ) + noun
not only … but also The government should introduce a carbon tax not only to reduce the current consumption of fossil fuels but also to encourage future industries to move to alternative sources of energy. → to verb + noun

Mindmap - Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao: Cấu trúc song hànhMindmap - Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao: Cấu trúc song hành

3. Những lưu ý khác khi dùng cấu trúc song song

 • Lưu ý 1 : Chú ý tránh tư duy kiểu “ word-by-word ”
 • Lưu ý 2 : Chú ý sử dụng đúng mạo từ, giới từ trong cấu trúc song song .

IX. Subject Verb Agreement (sự hòa hợp giữ chủ ngữ và động từ)

Chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh nâng cao thứ 9 mà những bạn nên tìm hiểu và khám phá đó là Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ :

 • There + to be + N1, N2, … → chia theo N1 ( N gần nhất )
 • either S1 or S2, neither S1 nor S2 → chia theo S2 ( S gần nhất )
 • S ­ ­ ­ 1 + as well as / with / together with / … + S2 → chia theo S1
 • Đại từ bất định ( Everyone / Nobody / … ) → chia động từ số ít
 • A number of + Danh từ số nhiều + V chia số nhiều
 • The number of + Danh từ số nhiều + V chia số ít
 • THE + ADJECTIVE + V chia số nhiều

X. Noun clause (mệnh đề danh từ)

Chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh nâng cao thứ 10 bạn nên tìm hiểu thêm đó là mệnh đề danh từ :

1. Định nghĩa Noun Clause

Mệnh đề danh từ = Mệnh đề + danh từ .
Trong đó mệnh đề = S + V, đi kèm với công dụng y hệt như 1 danh từ ( chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ, v.v trong câu )

2. Các loại Noun Clause & cách sử dụng

That clause : Mệnh đề mở màn với từ “ That ” Vị trí 1 : Sau động từ của mệnh đề độc lập, đóng vai trò như 1 tân ngữ
Vị trí 2 : Sau tính từ miêu tả xúc cảm như happy, glad, proud, pleased, upset, sorry, surprised, sure, …
Vị trí 3 : Sau danh từ biểu lộ quan điểm, quan điểm như : idea, theory, thought, claim, statement, belief, opinion, …
Vị trí 4 : Đứng đầu câu, đóng vai trò như một chủ ngữ
Có thể thêm chủ ngữ “ It ” hoặc “ The fact / idea ” để tương thích với văn viết hơn .
If / Whether clause : Mệnh đề khởi đầu với từ “ Whether / If ” Luôn nằm ở SAU mệnh đề độc lập
Có thể thêm “ or not ” ở sau if / whether hoặc ở cuối câu .
Question clause : Mệnh đề khởi đầu với từ để hỏi như “ Who, what, where, when, how ” Vị trí 1 : Đứng sau động từ chính của mệnh đề độc lập
Vị trí 2 : Đứng đầu câu làm chủ ngữ

XI. Complex sentences (câu phức)

Cuối cùng chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh nâng cao mà PREP muốn trình làng với những bạn band điểm cao đó là chủ điểm câu phức .

1. Khái niệm Adverb clauses

 • Có công dụng ngữ pháp của một trạng ngữ để bổ nghĩa cho một mệnh đề khác
 • Luôn là mệnh đề phụ ( những mệnh đề không diễn đạt được một ý toàn vẹn và không hề đứng độc lập )

2. Dạng thức Adverb clauses

 • Bắt đầu bởi những liên từ phụ thuộc vào như : although, while, as though, so that, …
 • Khi mở màn câu, dấu phẩy được dùng để ngăn cách 2 mệnh đề chính phụ .
 • Đảm bảo chia đúng thời động từ ở Quá khứ – Hiện tại – Tương lai .

3. Phân loại Adverb clauses

Loại 1: Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

Liên từ Ví dụ
Once ( Một khi ) Once you understand this problem, you will find no difficulty .

(Một khi bạn hiểu được vấn đề này, bạn sẽ không thấy nó khó nữa.)

As soon as / Just as ( Ngay sau khi ) As soon as / Just as I finish the homework, I will go to sleep .
( Ngay sau khi làm xong bài tập, tôi sẽ đi ngủ. )
While / As ( Khi / Trong khi ) Someone called me as / while I was taking bath .
( Ai đó đã gọi tôi khi tôi đang tắm. )
Till / Until ( Cho tới khi ) I will stay here till / until he comes back .
( Tôi sẽ ở lại đây cho tới khi anh ấy quay lại. )
Whenever ( Bất cứ khi nào ) Whenever you are không lấy phí, we will practice speaking English .
( Bất cứ khi nào bạn rảnh, tất cả chúng ta sẽ thực hành thực tế nói Tiếng Anh. )
No sooner …. than … .
Hardly / Scarcely … when … .
( Vừa mới … thì đã … )
→ 2 cấu trúc này có cùng nghĩa, thường đứng đầu câu và sẽ phải hòn đảo ngữ ở mệnh đề tiên phong
No sooner had he gone out than he came back .
( Anh ta vừa mới ra ngoài thì đã về rồi )
Hardly / Scarcely had she had a shower when the phone rang .
( Cô ấy vừa mới đi tắm thì điện thoại thông minh reo )

Loại 2: Mệnh đề trạng ngữ chỉ khoảng cách, tần suất và cách thức

Liên từ Ví dụ
Mệnh đề chỉ khoảng cách :
As far as
She runs on the beach as far as she can .
Mệnh đề chỉ tần suất :
As often as
He visits his family as often as he can .
Mệnh đề chỉ phương pháp :
 • As : như là
 • As if / As though : như thể là
 • Lưu ý : chia thời động từ như với mệnh đề điều kiện kèm theo “ If ” đã học .
He loves flowers as women love them. ( Anh ấy thích hoa cũng như phụ nữ thích hoa vậy. )– Điều kiện có thật : As if / As though + S + V ( hiện tại )
→ It looks as if / as though it is going to rain. ( Trông như thể là trời sắp mưa. )
– Điều kiện không có thật ở hiện tại : As if / As though + S + Were / V ( quá khứ đơn )
→ He dresses as if / as though it were in winter even in the summer .
( Anh ta mặc cứ như là mùa đông dù đang là mùa hè. )
– Điều kiện không có thật ở quá khứ : As if / As though + S + V ( quá khứ triển khai xong )
→ He looked as if / as though he had collected the money .
( Anh ta nhìn cứ như thể là anh ta bắt được tiền. )

Loại 3: Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân 

Liên từ Ví dụ
Since / As / For ( Vì ) Since / As / For he is tired, he stays at home .
( Vì anh ấy mệt, anh ấy ở nhà. )
Now that / In that / Seeing that ( Vì rằng ) Now that I am in a foreign country, I visit my home once a year .
( Vì rằng giờ tôi đang ở quốc tế, tôi thăm nhà chỉ một lần một năm. )
On account of the fact that / Due to the fact that ( Vì thực sự là / vì trong thực tiễn là ) On account of the fact that his leg is broken, he cannot play football .
( Vì trong thực tiễn là chân anh ta bị gãy, anh ấy không hề chơi đá bóng. )

Loại 4: Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả

Liên từ Ví dụ
Therefore
Consequently
As a result /
As a consequence
With the result that
( Cho nên )
I got up late, with the result that I missed my bus. ( Tôi dậy muộn vì thế tôi bị lỡ xe buýt. )
– Lưu ý : Với những trạng từ chỉ hiệu quả → dùng giữa dấu chấm phẩy ( ; ) và dấu phẩy (, ) hoặc đứng đầu câu rồi dùng dấy phẩy (, ) .
→ She is not a good student ; therefore, she cannot get good mark s. ( Cô ấy không phải học si nh giỏi vì thế có ấy không có nhiều điểm tốt. ) –
So + Adj / Adv + that
Such + ( a / an ) + Adj + N + that
( Quá …. đến nỗi mà … )
He is so intelligent that he can do all the difficult exercises. ( Anh ấy giỏi đến hơn cả mà anh ấy hoàn toàn có thể làm được tổng thể những bài tập khó. )

Loại 5: Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích

Loại 6: Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản: While/ Whereas: trong khi

Hy vọng rằng trải qua 11 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh nâng cao bạn đã tự tin để chinh phục 4 kỹ năng và kiến thức trong bài thi IELTS. Nếu bạn còn vướng mắc gì về những chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh trong 2 bài viết này thì hãy để lại comment bên dưới để PREP giải đáp cụ thể nhất nhé. Chúc bạn ôn luyện thi thật hiệu suất cao và đạt được band điểm thật cao !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *