Du học trên đất khách không thể nào dễ dàng đối với những du học sinh không chăm chỉ. Hãy tham khảo những lời khuyên dưới đây để truyền cảm hứng cho bản thân làm việc và học tập hăng say nhé. Có như vậy thì những thành quả ngọt mới có thể gặt hái dễ dàng được.

10 câu nói truyền cảm hứng dành cho du học sinh

1. Stay healthy – Có lối sống lành mạnh
Drink a glass of water – uống 1 cốc nước

When you wake up in the morning, drink a glass of water to start the day fresh (mỗi khi sáng thức dậy, hạy uống một cốc nước để có ngày mới tươi tắn hơn)

2. Move and sweat – di chuyển và mồ hôi
Daily exercise boosts your energy level, improves your mood, and relieves stress. (tập thể dục hằng ngày sẽ tăng mức năng lượng của bạn, cải thiện tâm trạng, và giảm bớt căng thẳng)

3. Get some sleep – ngủ đủ giấc
When you get enough rest, you have more energy to do the things that make you happy. (Khi bạn có đủ thời gian nghỉ ngơi, bạn có nhiều năng lượng hơn, cảm thấy thoải mái hơn để làm việc.

4. Plan your day – lên kế hoạch cho ngày của bạn
Every morning, make a list of 3 tasks you want to accomplish that day. (mỗi buổi sáng, hãy lập một danh sách 3 việc mà bạn muốn hoàn thiện ngày hôm đó)

5. The 50/10 rule – quy luật 50/10
Work on one important task for 50 minutes and then take a 10 minute break to refocus (Tập trung làm công việc quan trọng nhất trong 50 phút và giải lao 10 phút để tập trung lại.)

6. Reflect daily – đối chiếu lại hằng ngày
End your day with 10 minutes of reflection and self-evaluation (kết thúc ngày của bạn với 10 phút nhìn lại mình và tự đánh giá lại bản thân)

7. Keep learning – tiếp tục học
Reading increases knowledge, which in turn keeps you inspired. (đọc sẽ làm bạn nâng cao kiến thức, từ đó giúp bạn có cảm hứng hơn)

8. Browsing – tìm hiểu
Watching tutorials and conducting research increases your capabilities (Xem những hướng dẫn và tiến hành tìm hiểu làm tăng những khả năng của bạn)

Xem thêm: Du học Úc

9. Brainstorm – động não
Brainstorming can be creative gold mine (động não sẽ là mỏ vàng sáng tạo của bạn)

Focus on what makes you happy – tập trung chuyên sâu vào những gì làm cho bạn niềm hạnh phúc

10. Express gratitude – bày tỏ lòng biết ơn
Think about 10 things you are grateful for every morning – gratitude promotes happiness (Hãy suy nghĩ về 10 điều mà bạn biết ơn mỗi buổi sáng – lòng biết ơn thúc đẩy sự hạnh phúc)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *