VN7587Vietnam Airlines

05:45

THD

07 : 40SGN Chuyến bay từ Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh ——- Tìm kiếm VN7285Vietnam Airlines 06 : 30THD

08 : 25SGN Chuyến bay từ Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh ——- Tìm kiếm VN7575Vietnam Airlines 07 : 45THD

09 : 40SGN Chuyến bay từ Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh ——S Tìm kiếm BL563Jetstar Pacific Airlines 08 : 00THD

10 : 00SGN Chuyến bay từ Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh –T—- Tìm kiếm VN7273Vietnam Airlines 08 : 15THD

10 : 20SGN Chuyến bay từ Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh SMT—- Tìm kiếm VJ722Vietjet 08 : 30THD

09 : 45SGN Chuyến bay từ Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh ——- Tìm kiếm H14187Hahn Airlines 08 : 35THD

10 : 35SGN Chuyến bay từ Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh SMTWTFS Tìm kiếm VN7277Vietnam Airlines 08 : 40THD

10 : 45SGN Chuyến bay từ Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh —-T– Tìm kiếm BL487Jetstar Pacific Airlines 08 : 55THD

10 : 55SGN Chuyến bay từ Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh -M-W-FS Tìm kiếm VJ257Vietjet 09 : 00THD

11 : 00SGN Chuyến bay từ Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh —–F- Tìm kiếm VN1271Vietnam Airlines 09 : 10THD

11 : 10SGN Chuyến bay từ Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh —–F- Tìm kiếm EK7658Emirates 09 : 15THD

11 : 15SGN Chuyến bay từ Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh -M—– Tìm kiếm BL565Jetstar Pacific Airlines 09 : 25THD

11 : 25SGN Chuyến bay từ Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh —–F- Tìm kiếm BL567Jetstar Pacific Airlines 10 : 00THD

12 : 00SGN Chuyến bay từ Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh —W— Tìm kiếm VN7279Vietnam Airlines 10 : 30THD

12 : 25SGN Chuyến bay từ Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh ——S Tìm kiếm

QH1175Bamboo Airways 10 : 55THD

12 : 55SGN Chuyến bay từ Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh SMT–F- Tìm kiếm VJ251Vietjet 11 : 00THD

13 : 00SGN Chuyến bay từ Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh —W— Tìm kiếm VJ793Vietjet 11 : 20THD

13 : 05CXR Chuyến bay từ Thanh Hóa đi Nha Trang S-T-T-S Tìm kiếm H14456Hahn Airlines 11 : 30THD

13 : 30SGN Chuyến bay từ Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh SMTWTFS Tìm kiếm VN4813Vietnam Airlines 11 : 40THD

13 : 40SGN Chuyến bay từ Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh —–F- Tìm kiếm VN4807Vietnam Airlines 12 : 10THD

14 : 10SGN Chuyến bay từ Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh –T—- Tìm kiếm BL489Jetstar Pacific Airlines 12 : 15THD

14 : 15SGN Chuyến bay từ Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh —–F- Tìm kiếm VN7275Vietnam Airlines 12 : 50THD

14 : 55SGN Chuyến bay từ Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh SMT—- Tìm kiếm VJ253Vietjet 12 : 55THD

14 : 55SGN Chuyến bay từ Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh SMTWTFS Tìm kiếm H14109Hahn Airlines 13 : 30THD

15 : 30SGN Chuyến bay từ Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh ——- Tìm kiếm BL577Jetstar Pacific Airlines 13 : 35THD

15 : 35SGN Chuyến bay từ Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh —W— Tìm kiếm VJ1255Vietjet 13 : 45THD

15 : 45SGN Chuyến bay từ Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh S—— Tìm kiếm VN1275Vietnam Airlines 13 : 50THD

15 : 55SGN Chuyến bay từ Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh SMTWTFS Tìm kiếm VJ243Vietjet 15 : 40THD

17 : 40SGN Chuyến bay từ Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh SMTWTFS Tìm kiếm H14038Hahn Airlines 15 : 55THD

17 : 55SGN Chuyến bay từ Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh SMT

W

TFS Tìm kiếm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *