Thành ủy Đà Nẵng, hay còn được gọi là Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng, hay Đảng ủy Thành phố Đà Nẵng, là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng giữa hai kì đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố.
Đứng đầu Thành ủy là Bí thư Thành ủy và thường là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thành ủy Đà Nẵng trước đó là Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng .Tháng 2 / 1976 hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Đà sáp nhập thành tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng với tỉnh lị là Thành phố Đà Nẵng. Trong tiến trình 1976 – 1996 Thành ủy Đà Nẵng là đảng bộ thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng .

Ngày 6/11/1996 tại kì họp thứ 10 Quốc hội khóa IX đã chính thức tách tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng thành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương từ ngày 1/1/1997. Ngày 12/12/1996 Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra nghị quyết 122-QĐNS/TW về việc thành lập Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời thành phố Đà Nẵng do Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng Trương Quang Được làm Bí thư lâm thời Thành ủy Đà Nẵng.

Đại hội lần thứ XVII tổ chức lần đầu tiên sau khi tái lập thành phố diễn ra ngày 23-25/10/1997 đã bầu Bí thư lâm thời Trương Quang Được làm Bí thư Thành ủy, trở thành bí thư thành ủy đầu tiên sau khi tách tỉnh.

Chức năng và trách nhiệm[sửa|sửa mã nguồn]

Thành ủy Đà Nẵng là cơ quan cấp Đảng cao nhất của Thành phố có công dụng và trách nhiệm :

 • Thi hành Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố.
 • Bầu Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư và Phó Bí thư Thành ủy.
 • Giám sát các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy.
 • Giới thiệu nhân sự cho Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân thành phố.
 • Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ thành phố
 • Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất công, nông, ngư nghiệp.
 • Chuẩn bị nội dung, nhân sự và quyết định thời gian triệu tập Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa mới.

Thành ủy Đà Nẵng gồm những cơ quan thường trực sau :

 • Văn phòng Thành ủy
 • Ban Tổ chức Thành ủy

Ban Tổ chức Thành ủy

 • Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

 • Ban Dân vận Thành ủy
 • Ban Tuyên giáo Thành ủy
 • Ban Nội chính Thành ủy

Bí thư Thành ủy[sửa|sửa mã nguồn]

Bí thư Thành ủy là người đứng đầu Đảng bộ Thành phố. Đà Nẵng là thành phố thường trực Trung ương vì thế Bí thư Thành ủy thường là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam .

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII ( 2020 – 2025 )[sửa|sửa mã nguồn]

Danh sách Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kì 2020 – 2025

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng khóa XXII ( 2020 – 2025 )[sửa|sửa mã nguồn]

Danh sách ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ được bầu ngày 22/10/2020 tại Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, xếp theo thứ tự ABC : [ 7 ]

Ban Chấp hành Đảng bộ những khóa từ 1997[sửa|sửa mã nguồn]

Ban Thường vụ (lâm thời):

Thành ủy viên (lâm thời):

 1. Nguyễn Hoàng Long
 2. Trần Phước Chính
 3. Hoàng Tuấn Anh
 4. Trần Thọ
 5. Huỳnh Kim Sơn
 6. Nguyễn Mạnh Hùng
 7. Nguyễn Quốc Dũng
 8. Huỳnh Nghĩa
 9. Nguyễn Thị Minh Lý
 10. Đoàn Văn Lộc
 11. Thái Thanh Hùng
 12. Lê Diên
 13. Lê Tự Cường
 14. Ngô Văn Chờ
 15. Lê Kim Ngân
 16. Võ Công Trí
 17. Hồ Văn Đắc
 18. Lê Thị Tám
 19. Võ Duy Khương
 20. Nguyễn Minh Hùng
 21. Phạm Kiều Đa
 22. Trần Chí Thành

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII họp từ chiều 23 – 25/10 / 1997 có 259 đại biểu tham gia. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ với 45 người .

Ban Thường vụ:

 1. Ngô Văn Chờ
 2. Trần Phước Hường
 3. Nguyễn Thị Vân Lan
 4. Bùi Công Minh
 5. Huỳnh Năm
 6. Trần Văn Thanh
 7. Phùng Văn Thành (Chủ nhiệm UBKT)
 8. Nguyễn Văn Tuấn

Thành ủy viên:

 1. Hoàng Tuấn Anh
 2. Trần Nhật Bằng
 3. Hồ Văn Chinh
 4. Trần Phước Chính
 5. Lê Tự Cường
 6. Lê Diên
 7. Phan Văn Diện
 8. Nguyễn Quốc Dũng
 9. Phạm Kiều Đa
 10. Hồ Văn Đắc
 11. Huỳnh Văn Hoa
 12. Nguyễn Mạnh Hùng
 13. Nguyễn Minh Hùng
 14. Thái Thanh Hùng
 15. Võ Duy Khương
 16. Nguyễn Hoàng Long
 17. Đoàn Văn Lộc
 18. Nông Thị Ngọc Minh
 19. Bùi Công Minh
 20. Lê Ngọc Nam
 21. Lê Kim Ngân
 22. Huỳnh Nghĩa
 23. Nguyễn Xuân Nhĩ
 24. Ngô Qui Nhơn
 25. Huỳnh Kim Sơn
 26. Lê Thị Tám
 27. Hoàng Văn Thắng
 28. Trần Thọ
 29. Nguyễn Thu
 30. Hoàng Thanh Thụy
 31. Bùi Văn Tiếng
 32. Võ Công Trí
 33. Phùng Tấn Viết
 34. Phan Quang Xưng

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XVIII, nhiệm kì 2000 – 2005, được tổ chức triển khai vào ngày 12 – 14/2 / 2001 tại Nhà Văn hóa Quân khu V, có 300 đại biểu. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố gồm 47 người, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn nước lần thứ IX của Đảng gồm 13 người. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII đã họp phiên tiên phong, bầu ra Ban Thường vụ Thành ủy gồm 11 người, bầu Bí thư, những Phó Bí thư, bầu ra Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 9 người và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra .

Ban Thường vụ:

 1. Ngô Văn Chờ
 2. Trần Phước Hường
 3. Nguyễn Thị Vân Lan
 4. Bùi Công Minh
 5. Lê Ngọc Nam
 6. Huỳnh Năm
 7. Phùng Văn Thành
 8. Nguyễn Văn Tuấn

Thành ủy viên:

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX họp từ 18 – 21/12 / 2005 tại Trường Chính trị Tp Đà Nẵng có 300 đại biểu tham gia. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX gồm 49 người. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX đã họp phiên tiên phong, bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 13 người, bầu ra Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 10 người. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ X của Đảng gồm 13 người. Trước Đại hội Đảng bộ XX thì Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX còn 44 đại biểu với 13 ủy viên Ban Thường vụ .

Ban Thường vụ:

 • Bí thư: Nguyễn Bá Thanh
 • Phó Bí thư:
 • Ủy viên:

Thành ủy viên:

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010 – năm ngoái, diễn ra từ 27 – 30/9 / 2010 tại Trường Chính trị Thành phố, có 299 đại biểu. Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 55 người. Ban Thường vụ Thành ủy gồm 15 người, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 11 người. Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ XI của Đảng gồm 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết .

Ban Thường vụ:

Thành ủy viên:

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ năm ngoái – 2020, diễn ra từ 14 – 16/10 / năm ngoái có 350 đại biểu tham gia. Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 52 người. Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ XII của Đảng gồm 17 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành đã họp phiên tiên phong, bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 15 người, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy có 11 người .

Ban Thường vụ

Thành ủy viên:

Đảng bộ Đà Nẵng quy trình tiến độ 1975 – 1997[sửa|sửa mã nguồn]

Thành lập Đảng bộ[sửa|sửa mã nguồn]

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng tiến hành cuộc họp ngày 21/1/1978 về việc xét chuẩn y đề nghị nhân sự vào Ban Chấp hành Đảng bộ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Tiểu ban Nhân sự nghiên cứu thành lập thành phố Đà Nẵng. Ngày 10/2/1978, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng ra quyết định sáp nhập các quận I, II, III thành thành phố Đà Nẵng và chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng gồm 30 người. Ngày 26/3/1978, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng triệu tập phiên họp đầu tiên để thành lập Đảng bộ Đà Nẵng và bàn một số nội dung công tác năm 1978. Hồ Nghinh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Võ Văn Đồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự. Tại phiên họp này, Trần Bắc (Trần Hưng Thừa), Phó Bí thư Thành ủy công bố quyết định của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập thành phố Đà Nẵng thuộc tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng và các quyết định của Quảng Nam – Đà Nẵng về việc thành lập Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng gồm có 31 người. Trần Văn Đán – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Trần Bắc, Tỉnh ủy viên làm Phó Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân; Ban Thường vụ gồm 9 người. Tháng 9/1978, Trần Văn Đán được cấp trên điều động nên Võ Văn Đồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, kiêm nhiệm chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Sau đó, Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng được phân công làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Đại hội lần thứ I[sửa|sửa mã nguồn]

Ngày 7/7 / 1979, Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng được tổ chức triển khai. Tham dự Đại hội có 305 đại biểu, thay mặt đại diện 120 tổ chức triển khai cơ sở đảng, trong đó 28 Đảng bộ những phường, 22 nhà máy sản xuất, 70 tổ chức triển khai cơ sở Đảng cơ quan, với tổng số 2.500 đảng viên. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 31 người. Nguyễn Thành Long liên tục được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy, Trần Hưng Thừa làm Phó Bí thư kiêm quản trị Ủy ban Nhân dân .

Đại hội lần thứ II[sửa|sửa mã nguồn]

Từ ngày 25 đến ngày 29/1 / 1983, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ II được tổ chức triển khai. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ II gồm 41 người. Nguyễn Thành Long được phân công làm Bí thư, Trần Hưng Thừa và Phan Văn Nghệ được bầu làm Phó Bí thư. Trần Hưng Thừa từ quản trị Ủy Ban Nhân Dân sang làm công tác làm việc thường trực cơ quan Đảng bộ, Phan Văn Nghệ làm quản trị UBND. Về công tác làm việc Dân vận và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sau Đại hội, Lê Văn Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó quản trị Thường trực Ủy ban Mặt trận sang làm Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Trần Hưng Thừa kiêm chức vụ quản trị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng. Năm 1984, Nguyễn Văn Chi được điều động về giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đảm nhiệm theo dõi những phường .

Đại hội lần thứ III[sửa|sửa mã nguồn]

Từ ngày 24 đến ngày 26/9 / 1986, Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ III được triển khai. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành gồm 51 người, trong đó có 10 Ủy viên Dự khuyết. Võ Đắc Hợi làm Bí thư ( Nguyễn Hồng Thắng thay năm 1989 ), Hoàng Tú, Phó Bí thư, quản trị Ủy Ban Nhân Dân, Hồ Việt, Phó Bí thư Thường trực cơ quan Đảng, Hoàng Tư Nghĩa – Ủy viên Ban Thường vụ được phân công làm quản trị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Ngay sau Đại hội, Đảng bộ đã chỉ định Nguyễn Văn Điệu vào Ban Chấp hành và Ban Thường vụ, giữ chức Thành đội trưởng, nâng tổng số Ủy viên Ban Chấp hành là 52 người .

Đại hội lần thứ IV[sửa|sửa mã nguồn]

Sáng ngày 8/5 / 1989, Đại hội lần thứ IV của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khai mạc. Tham dự Đại hội có 396 đại biểu chính thức, trong đó có 44 người tham gia cách mạng trước tháng 8/1945, đại diện thay mặt gần 10.000 đảng viên. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 45 người. Ban Chấp hành đã phân công Nguyễn Hồng Thắng làm Bí thư, Phó Bí thư là Hoàng Tú và Hồ Việt ( Hoàng Tú còn đương chức quản trị Ủy Ban Nhân Dân thành phố, Hồ Việt còn liên tục trách nhiệm Thường trực cơ quan Thành ủy Đà Nẵng ) .

Đại hội lần thứ V[sửa|sửa mã nguồn]

Từ ngày 3 đến ngày 6/4/1991, Đại hội (vòng 1) lần thứ V của Thành Đảng bộ Đà Nẵng cũng được tổ chức. Số lượng đại biểu chính thức tham dự đại hội là 311 người, trong đó có 126 đại biểu thuộc Đảng bộ các phường. Đại hội (vòng 1) tuy chưa bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới song nhiệm vụ về công tác tổ chức, cán bộ đã được Đại hội đặc biệt quan tâm. Từ thực tế diễn ra trong Đại hội này, chuẩn bị cho Đại hội (vòng 2) của Đảng bộ thành phố, Tỉnh ủy chủ trương điều động cán bộ, đưa Nguyễn Minh Hùng về làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, chuẩn bị bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ V của Đảng bộ thành phố. Từ ngày 7 đến ngày 9/1/1992, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ V (vòng 2). Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 26 người. Nguyễn Minh Hùng làm Bí thư, Nguyễn Hữu Mười, Phó Bí thư Thường trực, Hồ Việt, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố. Tháng 5/1994 Phan Như Lâm về làm Bí thư thay Nguyễn Minh Hùng. Tháng 1/1995 Nguyễn Bá Thanh về làm Phó Bí thư, Chủ tịch thay Hồ Việt.

Đại hội lần thứ VI[sửa|sửa mã nguồn]

Từ ngày 11 đến 13/3 / 1996, Thành ủy Đà Nẵng thực thi Đại hội Đảng bộ lần thứ VI. Đại hội có 249 đại biểu thay mặt đại diện 6.800 đảng viên đang hoạt động và sinh hoạt ở 94 tổ chức triển khai cơ sở Đảng trong thành phố. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 35 người, Phan Như Lâm làm Bí thư, Ngô Văn Chờ, Phó Bí thư Thường trực, Nguyễn Bá Thanh, Phó Bí thư, quản trị Ủy Ban Nhân Dân .

Bí thư Thành ủy mất chức[sửa|sửa mã nguồn]

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng tại kì họp thứ 19[sửa|sửa mã nguồn]

Tại kì họp thứ 19 diễn ra ngày 8/1 / 2018, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng thi hành kỉ luật 3 cán bộ : [ 10 ]

 • Đoàn Xuân Hiếu, ủy viên Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân (HĐND), ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan HĐND, Chánh Văn phòng HĐND Tp Đà Nẵng có vi phạm trong việc tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương cho chỉ định thầu đối với công trình hội trường HĐND Tp Đà Nẵng, vi phạm Luật Đấu thầu 2013, bị kỷ luật khiển trách.
 • Võ Văn Phụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Thành ủy, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, có vi phạm trong việc tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương cho chỉ định thầu đối với 3 dự án công trình trụ sở làm việc các cơ quan Đảng, bị kỷ luật khiển trách.
 • Phạm Văn Hải, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Thành ủy, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, có vi phạm trong việc tham mưu, đề xuất Văn phòng Thành ủy, Thường trực Thành ủy bố trí xe doanh nghiệp tặng có chủng loại, giá trị vượt tiêu chuẩn, chức danh theo quy định để phục vụ công tác của lãnh đạo Thành ủy, vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bị kỷ luật khiển trách.

Xem xét vi phạm của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kì năm ngoái – 2020[sửa|sửa mã nguồn]

Ngày 18/1 / 2018, Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa XXI đã họp xem xét quyết định hành động thi hành kỉ luật so với tổ chức triển khai và những cá thể có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc tham mưu dẫn đến khuyết điểm, vi phạm của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ năm ngoái – 2020 : [ 11 ]

 • Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Trần Đình Hồng bị kỉ luật cảnh cáo.
 • Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Trần Thanh Vân có vi phạm trong việc tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy dẫn đến vi phạm quy định về thẩm quyền ban hành quyết định xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, bị kỷ luật cảnh cáo.
 • Bí thư Đảng ủy các Khu Công nghiệp Đà Nẵng, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Đào Tấn Bằng, có vi phạm trong việc tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chủ trương cho phép chỉ định thầu 3 dự án công trình trụ sở làm việc các cơ quan khối Đảng không đúng quy định của Luật Đấu thầu, khi đang giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Quản lí Đầu tư, Phó trưởng Phòng Quản lí Đô thị, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố tham mưu lãnh đạo UBND thành phố ban hành các văn bản không đúng với quy định của pháp luật về đất đai, bị kỷ luật cảnh cáo.
 • Vũ Quang Hùng – Giám đốc Sở Xây dựng có vi phạm trong việc buông lỏng vai trò tham mưu quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị bị kỷ luật khiển trách.
 • Lê Quang Nam – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, có vi phạm trong việc tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy có chủ trương cho doanh nghiệp triển khai đồng thời quyết định chủ trương đầu tư và đánh giá tác động môi trường, vi phạm Luật Bảo vệ Môi trường, bị kỷ luật khiển trách.

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Source: https://lesgo.me
Category: Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *