– Để tìm đúng chuẩn bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ : ” Sales Manager ” .
– Tránh dùng những từ chung chung như “ quản trị ”, nên tìm phối hợp thêm ngành nghề, nơi thao tác, …

Source: https://lesgo.me
Category: Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *