Trung cấp Du lịch lữ hành tại Đà Nẵng

THỜI GIAN ĐÀO TẠO & ĐỐI TƯỢNG

 • 1,5 năm – Đối tượng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
 • 2,5 năm – Đối tượng tốt nghiệp THCS

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

– Chương trình huấn luyện và đào tạo Trung cấp ngành Du lịch lữ hành nhằm mục đích giảng dạy kỹ thuật viên, nhân viên cấp dưới nhiệm vụ, nhân viên cấp dưới quản trị có kỹ năng và kiến thức và kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp ở trình độ tầm trung trong ngành Du lịch. Học sinh tốt nghiệp chuyên ngành Nghiệp vụ lữ hành có năng lực thao tác tại những công ty, đại lý những hãng lữ hành. Với những vị trí đa phần sau :

 • Nhân viên lữ hành
 • Chuyên viên điều hành Tour

– Chương trình học ngành Du lịch lữ hành giáo dục sinh viên có phẩm chất chính trị :

 • Nắm vững và tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới trên nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • Trung thành với lợi ích của dân tộc.
 • Có tinh thần tự hào, tự tôn về quê hương, đất nước, con người và dân tộc Việt Nam.
 • Có hoài bão về nghề nghiệp được đào tạo.

– Chương trình học chuyên ngành Du lịch lữ hành giáo dục học viên có thái độ tráng lệ trong việc làm và đạo đức nghề nghiệp :

 • Đạo đức nghề nghiệp theo tiêu chuẩn chung đối với trung cấp: có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp và thái độ phục vụ tốt.
 • Tinh thần phục vụ khách : thực hiện quan điểm “khách hàng là trung tâm của quá trình phục vụ”, tận tụy phục vụ, làm cho khách hàng hài lòng trong suốt quá trình phục vụ; sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu chính đáng của khách trong điều kiện cho phép và luôn luôn lấy chất lượng phục vụ làm tôn chỉ hành động.
 • Tính trung thực : trung thực với cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không chạy theo nhu cầu cá nhân của khách trái với phong tục và pháp luật Việt Nam.
 • Tính lịch sự, tế nhị : thể hiện sự hiếu khách, phong cách văn minh và ứng xử có văn hóa với mọi người, giữ gìn, bảo vệ và tôn vinh truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.
 • Tính hòa đồng: tinh thần hợp tác, thái độ cởi mở, thân ái với mọi người, với khách du lịch, với các bọ phận liên quan để thực hiện tốt mục tiêu phục vụ khách.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Học sinh sau khi hoàn thành xong chương trình huấn luyện và đào tạo chuyên ngành Du lịch Lữ hành được trang bị :
– Kiến thức :

 • Các kiến thức về nghiệp vụ lữ hành: xây dựng chương trình, quảng cáo và tổ chức bán các chương trình du lịch, tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm,… Mối quan hệ của bộ phận điều hành với các bộ phận khác trong công ty/hãng lữ hành.
 • Kiến thức cơ bản về tổng quan du lịch, tâm lý khách du lịch, kỹ năng giao tiếp, marketing du lịch, địa lý du lịch, lịch sử văn hoá Việt Nam…
 • Kiến thức về quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ, qui trình điều hành chương trình du lịch, phương pháp tính giá, soạn thảo hợp đồng, tổ chức thực hiện và xử lý tình huống nghiệp vụ cơ bản trong hoạt động lữ hành.
 • Ý nghĩa quan trọng của thông tin trong tuyên truyền, quảng bá, tiếp thị, phân tích thông tin nhằm hỗ trợ họat động kinh doanh, bán chương trình du lịch.

– Kỹ năng :
Của nhân viên cấp dưới điều hành quản lý chương trình du lịch. Nhân viên đại lý du lịch trong doanh nghiệp có kinh doanh thương mại du lịch : liên hệ, sắp xếp, tổ chức triển khai đón tiễn khách. Giới thiệu lịch sử vẻ vang đặc trưng của điểm thăm quan ; những nét văn hoá đặc trưng của vùng thăm quan .

 • Có khả năng thiết kế xây dựng chương trình du lịch, xác định giá bán, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, soạn thảo hợp đồng kinh tế, tổ chức điều hành chương trình du lịch, xử lý cá tình huống thông thường và quyết toán các khoản chi trong chương trình .
 • Có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường ở phạm vi công việc.
 • Có thể đảm nhiệm vai trò của hướng dẫn viên du lịch (nội địa) trong trường hợp cần thiểt.

1.3 Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

– Sau khi tốt nghiệp sinh viên hoàn toàn có thể tiếp đón tốt những vị trí tại những bộ phận công dụng Lễ tân ở những doanh nghiệp ; những cơ quan nhà nước ; những đơn vị chức năng liên kết kinh doanh link ; những nhà hàng quán ăn, khách sạn, công ty du lịch hoặc những tổ chức triển khai quốc tế .

 • Nhân viên lữ hành
 • Nhân viên điều hành Tour
 • Có thể tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân
 • Có thể tiếp tục học tiếp lên trình độ đại học trong nước hoặc ở nước ngoài

Source: https://lesgo.me
Category: Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *