Cách tính điểm IELTS cho 4 kỹ năng | IDP Vietnam

Theo cách tính điểm thi IELTS thì hiệu quả kỳ thi IELTS sẽ được tính bằng điểm trung bình cộng của 4 phần thi kỹ năng và kiến thức Nghe, Nói, Đọc, Viết .
1. Cách tính điểm tổng 4 kiến thức và kỹ năng

2. Phần thi Nghe và Đọc

3. Phần thi Viết và Nói
4. Thang điểm IELTS
Thang điểm của IELTS là từ 1 – 9. Trên bảng hiệu quả của thí sinh sẽ bộc lộ điểm của từng kiến thức và kỹ năng thi. Phần điểm tổng sẽ được tính dựa trên điểm trung bình cộng của 4 kiến thức và kỹ năng .
Điểm tổng của 4 kỹ năng và kiến thức sẽ được làm tròn số theo quy ước chung như sau :
Nếu điểm trung bình cộng của 4 kỹ năng và kiến thức có số lẻ là. 25, thì sẽ được làm tròn lên thành. 5, còn nếu là. 75 sẽ được làm tròn thành 1.0 .

Ví dụ: một thí sinh có số điểm như sau: 6.5 (Nghe), 6.5 (Đọc), 5.0 (Viết) và 7.0 (Nói). Điểm tổng của thí sinh này là IELTS 6.5 (25 ÷ 4 = 6.25 = 6.5)

Tương tự cách tính, một thí sinh có số điểm như sau: 5.0 (Nghe); 4.5 (Đọc), 5.0 (Viết) và 5.0 (Nói). Như vậy điểm tổng sẽ là IELTS 5.0 (19.5 ÷ 4 = 4.875 = 5.0)

Trong trường hợp thí sinh có số điểm là 7.5 (Nghe), 7.0 (Đọc), 7.0 (Viết) và 7.0 (Nói). Như vậy điểm tổng của thí sinh này là IELTS 7.0 (28.5 ÷ 4 = 7.125 = 7.0)

Bài thi Nghe và Đọc gồm có 40 câu. 1 câu vấn đáp đúng thí sinh sẽ được 1 điểm ; Số điểm tối đa hoàn toàn có thể đạt được là 40 cho từng bài thi. Thang điểm từ 1 – 9 sẽ được tính dựa trên số câu vấn đáp đúng .
Mặt dù tổng thể các câu hỏi đã qua nhiều quy trình như : Khảo sát bài thi, thi thử trước khi các câu hỏi này hoàn toàn có thể sử dụng trong đề thi chính thức. Tuy nhiên sẽ vẫn có những chêch lệch nhỏ về độ khó dễ của từng bài thi. Do vậy, để tạo sự công minh cho từng bài thi, thang điểm quy đổi sẽ có đổi khác theo từng bài thi. Điều này có nghĩa là cùng điểm 6 nhưng sẽ có sự chêch lệch số câu trả đúng cho từng bài thi khác nhau .
Bảng điểm IELTS thông tin bên dưới giúp các bạn hiểu thêm về cách quy đổi điểm của thí sinh theo từng Lever khác nhau của bài thi Nghe và Đọc. Ngoài ra, bạn cũng sẽ hiểu thêm về cách quy đổi từ số câu hỏi đúng thành điểm sau cuối của bài thi .

Listening

Academic Reading

General Training Reading

Band Tổng câu đúng trên 40 câu Band Tổng câu đúng trên 40 câu Band Tổng câu đúng trên 40 câu
5 16 5 15 4 15
6 23 6 23 5 23

7

30 7 30 6 30
8 35 8 35 7 34

Cách chấm điểm IELTS của cả 2 dạng bài thi: học thuật (AC) và không học thuật (GT). Điểm khác biệt giữa 2 bài thi này là vể thể loại và ngôn ngữ sử dụng trong bài thi. Hầu hết đề thi của loại hình học thuật thường có nhiều từ vựng khó và cấu trúc câu phức tạp hơn. Do vậy, cùng một điểm số nhưng thông thường số câu trả lời đúng của loại hình không học thuật (GT) yêu cầu phải nhiều hơn loại hình học thuật (AC).

Tài liệu luyện thi IELTS Academic
Reading
Listening

Tài liệu luyện thi IELTS General Training

Reading
Listening

Giám khảo sẽ dựa vào bảng diễn đạt chi tiết cụ thể thang điểm 1 – 9 của thí sinh để chấm điểm IELTS cho bài thi Viết và Nói .

Bài thi Viết: Giám khảo sẽ cho điểm từng phần, bao gồm: Khả năng hoàn thành yêu cầu bài thi – Task Achievement (đối với đề tài 1) hay khả năng trả lời bài thi – Task Response (đối với đề tài 2), tính gắn kết – kết nối giữa các câu, đoạn văn – Coherence and Cohesion, Vốn từ – Lexical Resource và Ngữ pháp – Grammatical Range and Accuracy. Số điểm cho mỗi phần là như nhau.

Bài thi Nói: Giám khảo sẽ cho điểm từng phần, bao gồm: Sự lưu loát và tính gắn kết của bài nói – Fluency and Coherence, Vốn từ – Lexical Resource, Ngữ pháp – Grammatical Range and Accuracy và Cách phát âm – Pronunciation. Số điểm cho mỗi phần là như nhau.

Tài liệu luyện thi IELTS Academic
Speaking

Writing

Tài liệu luyện thi IELTS General Training
Speaking
Writing

Các bảng miêu tả thang điểm IELTS cho môn thi Viết và nói luôn được update để giúp các thí sinh hiểu rõ hơn về các nhu yếu của từng phần. Các giám khảo IELTS phải trải qua khóa huấn luyện và đào tạo tập trung chuyên sâu về các quy chuẩn chấm thi để bảo vệ chắn chắn cho việc chấm bài thi một cách đúng chuẩn và đúng tiêu chuẩn. Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm các bảng miêu tả thang điểm cho bài Viết – Đề tài 1, Đề tài 2 và cho bài thi nói bên dưới .
band điểm ielts, thang điểm ielts, cách tính điểm ieltsXem thêm

Hướng Dẫn Đăng Ký Thi IELTS ONLINEHướng Dẫn Đăng Ký Thi IELTS ONLINE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.