Chuẩn bị cho kỳ thi IELTS trên máy tính | IELTS Asia | British Council

S House homestay Nha Trang 

Nội dung

Giới thiệu về hình thức thi IELTS trên máy tính

Bài thi Nghe

Các dạng câu hỏi trong bài thi Nghe của hình thức thi IELTS trên máy tính sẽ tương tự như hình thức thi trên giấy. Các dạng câu hỏi thông dụng như sau:

 • Câu hỏi nhiều lựa chọn (Multiple Choice)
 • Nối thông tin (Matching)
 • Kế hoạch/Bản đồ/Biểu đồ (Plan/Map/Diagram Labelling)
 • Hoàn thành biểu mẫu (Form Completion)
 • Hoàn thành ghi chú (Note Completion)
 • Hoàn thành bảng (Table Completion)
 • Hoàn thành lưu đồ (Flow-chart Completion)
 • Hoàn thành tóm tắt (Summary Completion)
 • Hoàn thành câu (Sentence Completion)
 • Câu hỏi yêu cầu trả lời ngắn (Short Answer Questions)

Các dạng câu hỏi trên đều hoàn toàn có thể Open ở một trong bốn phần của bài thi Nghe. Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm 1 số ít mẫu câu hỏi của bài thi Nghe đã được tinh lọc bên dưới. Đáp án và bản chép lại của bài Nghe đã được cung ứng sẵn để bạn kiểm tra lại hiệu quả của mình .
Với mỗi ví dụ, bạn sẽ có một chút ít thời hạn để đọc qua các câu hỏi trước khi bài Nghe mở màn và một chút ít thời hạn sau khi bài Nghe kết thúc để kiểm tra lại đáp án của mình .

Bài thi Đọc

Bài thi Đọc (học thuật)

Các dạng câu hỏi trong bài thi Đọc ( học thuật ) của hình thức thi IELTS trên máy tính sẽ tương tự như như hình thức thi trên giấy. Các dạng câu hỏi thông dụng như sau :

 • Câu hỏi nhiều lựa chọn (Multiple Choice)
 • Xác định thông tin (Identifying Information – True/False/Not Given)
 • Xác định cách nhìn, luận điểm của người viết (Identifying a Writer’s Views/Claims – Yes/No/Not Given)
 • Nối thông tin (Matching Information)
 • Nối tiêu đề (Matching Headings)
 • Nối đặc điểm (Matching Features)
 • Nối câu kết thúc (Matching Sentence Endings)
 • Hoàn thành tóm tắt (Summary Completion)
 • Hoàn thành ghi chú (Note Completion)
 • Hoàn thành bảng (Table Completion)
 • Hoàn thành lưu đồ (Flow-chart Completion)
 • Hoàn thành dán nhãn biểu đồ (Diagram Label Completion)
 • Câu hỏi yêu cầu trả lời ngắn (Short Answer Questions)

Các dạng câu hỏi trên đều hoàn toàn có thể Open ở một trong ba phần của bài thi Đọc ( học thuật ). Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm 1 số ít mẫu câu hỏi của bài thi Đọc đã được tinh lọc bên dưới. Đáp án đã được cung ứng sẵn để bạn kiểm tra lại hiệu quả của mình .

 

Bài thi Đọc (tổng quát)

Các dạng câu hỏi trong bài thi Đọc ( tổng quát ) của hình thức thi IELTS trên máy tính sẽ tựa như như hình thức thi trên giấy. Các dạng câu hỏi thông dụng như sau :

 • Câu hỏi nhiều lựa chọn (Multiple Choice)
 • Xác định thông tin (Identifying Information – True/False/Not Given)
 • Xác định cách nhìn, luận điểm của người viết (Identifying a Writer’s Views/Claims – Yes/No/Not Given)
 • Nối thông tin (Matching Information)
 • Nối tiêu đề (Matching Headings)
 • Nối đặc điểm (Matching Features)
 • Nối câu kết thúc (Matching Sentence Endings)
 • Hoàn thành tóm tắt (Summary Completion)
 • Hoàn thành ghi chú (Note Completion)
 • Hoàn thành bảng (Table Completion)
 • Hoàn thành lưu đồ (Flow-chart Completion)
 • Hoàn thành dán nhãn biểu đồ (Diagram Label Completion)
 • Câu hỏi yêu cầu trả lời ngắn (Short Answer Questions)

Các dạng câu hỏi trên đều hoàn toàn có thể Open ở một trong ba phần của bài thi Đọc ( tổng quát ). Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm 1 số ít mẫu câu hỏi của bài thi Đọc đã được tinh lọc bên dưới. Đáp án đã được phân phối sẵn để bạn kiểm tra lại hiệu quả của mình .

Bài thi Viết

Bài thi Viết (học thuật)

Các dạng câu hỏi trong bài thi Viết ( học thuật ) của hình thức thi IELTS trên máy tính sẽ tương tự như như hình thức thi trên giấy. Các dạng câu hỏi thông dụng như sau :

 • Trong phần 1, bạn sẽ được cho một biểu đồ, bảng biểu hoặc sơ đồ và được yêu cầu mô tả, tóm tắt và giải thích các thông tin được cung cấp theo ngôn ngữ của bạn. Bạn cũng có thể sẽ được yêu cầu mô tả và giải thích số liệu, các bước của một quy trình, cách một vật hoạt động hoặc mô tả một sự vật hoặc sự kiện.
 • Trong phần 2, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận nhằm đưa ra quan điểm, tranh luận hoặc trả lời vấn đề nào đó

Bạn có thể tham khảo một số đề thi Viết (học thuật) đã được chọn lọc bên dưới. Bài văn mẫu kèm số điểm và đánh giá của Giám khảo đã được cung cấp sẵn để bạn tham khảo.

Bài thi Viết (tổng quát)

Các dạng câu hỏi trong bài thi Viết ( tổng quát ) của hình thức thi IELTS trên máy tính sẽ tương tự như như hình thức thi trên giấy. Các dạng câu hỏi thông dụng như sau :

 • Trong phần 1, bạn sẽ được đặt vào một tình huống và được yêu cầu viết một lá thư để hỏi thông tin hoặc giải thích về tình huống đó
 • Trong phần 2, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận nhằm đưa ra quan điểm, tranh luận hoặc trả lời vấn đề nào đó

Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm một số ít đề thi Viết ( tổng quát ) đã được tinh lọc bên dưới. Bài văn mẫu kèm số điểm và nhìn nhận của Giám khảo đã được phân phối sẵn để bạn tìm hiểu thêm .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.