Bia không cồn bao nhiêu tiền?

You know what, how much for a root beer?

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta đang nói tới bao nhiêu tiền vậy?

How much money are we talking about?

OpenSubtitles2018. v3

Vì vậy, bao nhiêu tiền để tôi thực hiện trong một năm?

So how much money do I make in a year ?

QED

Vậy thì tiêm một mũi cho người là bao nhiêu tiền?

Man, what you guys charge for a person, yo?

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng bao nhiêu tiền thì đủ?

But how much money is enough?

jw2019

Bao nhiêu tiền?”

How much is it?”

ted2019

Vì điều đó, Creation Records lo rằng không biết album sẽ tốn hết bao nhiêu tiền.

By that point, Creation Records was concerned by how much the album was costing.

WikiMatrix

Tớ biết cậu từng kiếm ra bao nhiêu tiền và tớ biết cậu cần vay bao nhiêu tiền.

I know how much you used to make, and I know how much your rent is.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng láy hết bao nhiêu tiền?

How much was taken?

OpenSubtitles2018. v3

Aspirin, bao nhiêu tiền?

Aspirin.

OpenSubtitles2018. v3

Tay luật sư tính bao nhiêu tiền?

How much did the lawyer charge?

OpenSubtitles2018. v3

Hãy tính chúng ta đã kiếm được bao nhiêu tiền.

Let’s calculate how much money we have earned .

QED

Con tầu này trị giá bao nhiêu tiền?

How much did this thing cost?

OpenSubtitles2018. v3

Có biết tốn bao nhiêu tiền không?

You know how much that’ s gonna cost us?

opensubtitles2

Hắn lấy bao nhiêu tiền hả?

How much money’s he getting for this?

OpenSubtitles2018. v3

Cái đèn đỏ này bao nhiêu tiền thế?

How much is the red lamp?

OpenSubtitles2018. v3

Vậy, hết bao nhiêu tiền vậy bác tài?

So, how much is this gonna cost?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không quan tâm Shaw làm gì hay ông ta bị buộc đã lấy mất bao nhiêu tiền.

Now, I don’t care what Shaw did or how much money he’s accused of stealing.

OpenSubtitles2018. v3

Bao nhiêu tiền?

How much?

OpenSubtitles2018. v3

Cô có bao nhiêu tiền?

How much money have you got?

OpenSubtitles2018. v3

Và cha em phải trả bao nhiêu tiền cho bộ giáp đó?

Oh, and how much did your father spend on that armor of yours?

OpenSubtitles2018. v3

Mẹ cậu cho cậu bao nhiêu tiền?

How much money did your mom give you?

OpenSubtitles2018. v3

Có ai ở đây biết chính xác bao nhiêu tiền đã bị lấy đi không?

Does anybody here have any idea how many dollars that disappeared from this spot?

OpenSubtitles2018. v3

“Chị tiêu bao nhiêu tiền vào áo khoác, áo bó bụng, váy ngủ và quần áo lót ?”

How much did you spend on smocks, corsets, nightdresses, knickers and brassieres?”

ted2019

Tính toán xem chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền nào

Let’s calculate how much money we have earned.

QED

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *