Hạt (Anh) – Wikipedia tiếng Việt

S House homestay Nha Trang 
Hạt của Anh
Còn gọi là :
County hay Shire
English ceremonial counties 1998.svgHạt nghi lễ English metropolitan and non-metropolitan counties 2009.svgHạt vùng đô thị và không thuộc vùng đô thị
Thể loại Hạt
Vị trí Anh Quốc
Có ở Vùng của Anh
Thành lập Thiết lập từ thời Trung cổ
Tình trạng nghi lễ (48)
vùng đô thị và không thuộc vùng đô thị (83)

Hạt của Anh là những khu vực sử dụng cho các mục đích phân định ranh giới hành chính, địa lý và chính trị.

Đối với mục tiêu hành chính, Anh Quốc ngoài Greater London và quần đảo Scilly được chia thành 83 hạt vùng đô thị và không thuộc vùng đô thị. Các hạt hoàn toàn có thể gồm có một huyện duy nhất hoặc được chia thành 1 số ít huyện. Tính đến tháng 4 năm 2009, 27 hạt này được chia thành những huyện và có một hội đồng hạt. Sáu hạt, gồm có những khu đô thị lớn, được gọi là hạt vùng đô thị, trong đó không có hội đồng hạt, mặc dầu 1 số ít công dụng được tổ chức triển khai trên cơ sở toàn hạt bởi những huyện của chúng ( khu tự quản đô thị ) hoạt động giải trí cùng nhau .

Toàn nước Anh (bao gồm cả Greater London và quần đảo Scilly) cũng được chia thành 48 hạt nghi lễ, mà còn được biết tới như là hạt địa lý. Hầu hết các hạt nghi lễ tương ứng với một hạt vùng đô thị hoặc không thuộc vùng đô thị cùng tên nhưng thường có ranh giới nhỏ hơn.

Việc bố trí hiện nay là kết quả của cải cách từ nhiều bước. Nhiều hạt có nguồn gốc từ thời Trung Cổ,[1] mặc dù các hạt lớn như Yorkshire và Sussex mất nhiều hoặc tất cả các chức năng hành chính của chúng trong nhiều thế kỷ trước. Các hạt địa lý đã tồn tại trước khi cải cách chính quyền địa phương trong năm 1965 và năm 1974 được gọi là hạt cổ xưa hoặc hạt lịch sử. Từ 1889-1974 các khu vực với các hội đồng hạt được biết tới như các hạt hành chính, ngoại trừ các thị trấn và thành phố lớn hơn được gọi là quận (khu tự quản) của hạt và bao gồm các bộ phận của một số hạt địa lý.[2] Từ năm 1974 đến 1996, các hạt vùng đô thị và không thuộc vùng đô thị, một số trong đó được thiết lập chỉ trong năm 1974,[3] tương ứng trực tiếp với các hạt nghi lễ.

Các hạt, thường là những hạt lịch sử vẻ vang hoặc hạt nghi lễ lúc bấy giờ, được sử dụng làm cơ sở địa lý cho 1 số ít tổ chức triển khai như công an và cứu hỏa, những câu lạc bộ thể thao và những tổ chức triển khai phi chính phủ khác .Đối với mục tiêu của phân loại và phát thư, Anh đã được chia thành 48 hạt bưu chính đến năm 1996 ; những điều này đã bị Royal Mail từ bỏ thay vào đó là mã thư tín .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.